אגודת מעצבי הפנים בישראל

About

 

The Association of Interior Architects in Israel has been in existence for over 70 years. Established by architects working in the field of Interior Design, the association has renewed itself under a new title approved by the Israeli Corporations Authority: IID-Israeli Association of Interior Designers Academics in Design and Practical Engineers

 

IID members are professional interior designers with B.Design degrees from academic institutions in Israel and abroad, registered architects, and design engineers.

IID is a non-profit organization conducted with total transparency by committees (executive board, audit committee, admissions committee, ethics committee, events committee etc.), and is a member of IFI- International Federation of Interior Architects and Interior Designers.

 

 

IID goals:

 

  • Differentiate knowledgable, professional designers from designers/stylists who have taken brief courses, and provide them with a professional guild. 
  • Promote the status of professional interior designers. 
  • Inform the public about the difference between professional, educated designers and others.
  • Provide referrals regarding legal advice, professional insurance, and quality/standards in fields related to design.
  • Provide seminars, tours, meetings and conferences to enhance and expand professional knowledge.
  • Create dialogue and professional interactions between association members while supporting young designers in the early stages of their careers.
  • Reach out to international design organizations and encourage professional contacts and cooperation.

 

IID has a Facebook page and its members are part of a closed Facebook forum.

 

 

 

 

 

 

 

אגודת מעצבי הפנים

אגודת מעצבי הפנים בישראל

 

IID אגודת מעצבי הפנים בישראל- אקדמאים בעיצוב והנדסאים רשומים
IID-Israeli Association of Interior Designers- Academic Graduates and Practical Engineers 

facebook ת.ד. דואר 3228 הרצליה, 4613102  |  טל': 03-7510480  |  פקס: 072-2202233  |  info@iid.org.il  |  אודות הנגישות

כל הזכויות שמורות ל'אגודת מעצבי הפנים בישראל- אקדמאים בעיצוב והנדסאים רשומים' ולחבריה. אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך שהיא (מכנית, אופטית, אלקטרונית או אחרת) תמונות המופיעות באתר וכל חומר המופיע באתר במלואם או בחלקם ללא אישור מפורש ובכתב של אגודת מעצבי הפנים בישראל.
* אין האגודה אחראית על תוכן העמוד האישי והוא באחריותו הבלעדית של המעצב, חבר האגודה.

בניית אתרים