אגודת מעצבי הפנים בישראל

תנאי קבלה ודמי חבר - 2022

 

זכאים להצטרף לאגודה:

  • בעלי תואר אקדמי בעיצוב פנים ( 4 שנות לימוד באקדמיה - B.Design)
  • אדריכלים B. Arch
  • הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים הרשומים בפנקס ההנדסאים של משרד העבודה (2,500 שעות לימוד) 
  • בוגרי בתי ספר בחו"ל בעלי תארים ותקופת לימוד המקבילים למפורט בתקנון

ועדת חריגים :

במקרים מיוחדים יוכל מעצב פנים להגיש מועמדות לחברות באגודה, אף אם  לא עמד בתנאי הסף.

בסמכות ועדת הקבלה בישיבתה כוועדת חריגים, לבחון את בקשת המועמד ואם תמצא לנכון תוכל לזמנו לראיון קבלה ובו תבחן את מכלול נתוניו: הכשרתו המקצועית, ניסיונו המקצועי (ותק של 5 שנים לפחות), תיק עבודות ועוד.
חברי ועדת חריגים יעלו את נתוני המועמד והשגותיהם לגביו בישיבת ועד האגודה.
חברי ועד האגודה הם שיחליטו, בדעת רוב, אם לקבל את המועמד או לסרב.

החלטת הועד היא סופית והיא תועבר למועמד. לא תינתן אפשרות ערעור על החלטת ועד האגודה.

 

 

דמי חבר, ניתן לשלם בתשלומים

 

 

סטטוס

מחיר

עצמאי/ת או שכיר/ה בעל/ת שליטה בחברה

600 ש"ח

אדריכל חבר התאחדות אדריכלים ובוני ערים

330 ש"ח

שכיר/ה

330 ש"ח

שותפים במשרד - שותף/ה שני/ה

330 ש"ח

גמלאי/ת שאינו/ה עובד/ת

280 ש"ח

עצמאי/ת שכיר/ה - מיום קבלת התואר למשך שנתיים ראשונות

280 ש"ח

כל עובד משרד המשולם ע"י המעסיק (חבר אגודה)

96 ש"ח

עצמאי/ת שכיר/ה - שנה ראשונה מסיום הלימודים

ללא תשלום

סטודנט שנה אחרונה ללימודים

ללא תשלום

אגודת מעצבי הפנים בישראל

 

IID אגודת מעצבי הפנים בישראל- אקדמאים בעיצוב והנדסאים רשומים
IID-Israeli Association of Interior Designers- Academic Graduates and Practical Engineers 

facebook ת.ד. דואר 3228 הרצליה, 4613102  |  טל': 03-7510480  |  פקס: 072-2202233  |  info@iid.org.il  |  אודות הנגישות

כל הזכויות שמורות ל'אגודת מעצבי הפנים בישראל- אקדמאים בעיצוב והנדסאים רשומים' ולחבריה. אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך שהיא (מכנית, אופטית, אלקטרונית או אחרת) תמונות המופיעות באתר וכל חומר המופיע באתר במלואם או בחלקם ללא אישור מפורש ובכתב של אגודת מעצבי הפנים בישראל.
* אין האגודה אחראית על תוכן העמוד האישי והוא באחריותו הבלעדית של המעצב, חבר האגודה.

בניית אתרים

סגירת חלון